VIDA

OBJECTIUS DE DISSENY:
Optimització de l'ús dels edificis i espais (cicles, ritmes d'ús adaptats als estils de vida i necessitats dels usuaris) millora i manteniment de la qualitat de l'aire, protecció de la fauna i flora local.

SOSTENIBILITAT I INTEGRACIÓ SOCIAL:

Fomentar l'intercanvi d'idees i opinions, crear espais per la convivència: combinacions d'usos, educar l'usuari, també a través del disseny.

CICLE DE VIDA:
Minimitzar l'impacte ambiental de l'edifici (i dels seus components) considerant el cicle de vida: construcció, explotació, desmuntatge, reciclatge; augmentar el període de vida útil de tots els elements de la construcció; combatre l'obsolescència programada, buscant la fiabilitat, resistència i adaptabilitat del disseny, una estètica i una funcionalitat durables.