MATERIALS

OBJECTIUS DE DISSENY:
Minimització del consum de matèries primeres (ús de components i materials reutilitzats, reciclats, augment del període de vida útil, incorporació de processos de substitució, reconstrucció, desmuntatge i recuperació selectiva), minimització de la petjada ecològica (materials locals, materials amb un mínim d'energia incorporada), eliminació de components i materials tòxics (materials certificats amb ACV, EDP o ecoetiquetat reconegut).