LLOC

OBJECTIUS DE DISSENY:
Minimització del consum de sòl (ocupar sòl recuperat, densitat òptima segons el clima i la orientació, optimització de les infraestructures), protecció dels valors paisatgístics i patrimonials (integració en el paisatge natural i/o urbà, minimització de l'impacte), millora de la qualitat de l'espai habitat/urbanitzat, mobilitat sostenible.