ENERGIA

OBJECTIUS DE DISSENY:
Minimització de la demanda (valor límit per a la demanda energètica, aprofitament passiu de l'energia), minimització de les emissions (valors màxims d'emissions), integració d'energies renovables. 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA SOSTENIBLE:

Aprofitar i recondicionar energèticament el patrimoni arquitectònic existent: fer sostenibles i eficients edificis existents. Allò construït és per sí un recurs local existent, i creiem que s'ha d'optimitzar el seu funcionament, s'ha de reparar la seva petjada ecològica per poder seguir sent utilitzat.