AIGUA

OBJECTIUS DE DISSENY:
Minimització de la demanda (valor límit per al consum de la xarxa pública, aprofitament de l'entorn - recuperació de l'aigua de pluja), minimització de vessaments i necessitats de depuració (reutilització aigües grises, limitació de vessaments de components tòxics).