Pla Especial d'Ordenació de l'Hostal Nou

Crespià, Girona

OBJECTIUS:
Ordenació de l'entorn físic de l'antiga masia de l'Hostal Nou, i creació del nou marc normatiu, per tal de rehabilitar-la i poder-hi establir un ús turístic rural.