Estudi per a la implantació de criteris de sostenibilitat a l'Hotel Condes de Barcelona

OBJECTIUS:
Estudiar i assessorar sobre intervencions en l'atri cobert per lluernari d'edifici destinat a hotel, encarades a millorar la seva eficiència energètica, augmentant l'estalvi, reduïnt pèrdues a l'hivern i guanys a l'estiu.
Disseny de solucions constructives per millorar les condicions bioclimàtiques de l'arquitectura.

ANY:
2004