Estudi per a la implantació de criteris de sostenibilitat a habitatges a Cambrils

OBJECTIUS:
Estudiar i assessorar sobre intervencions en el procés de construcció d'urbanització d'habitatges, encarades a millorar la seva eficiència energètica.
Aplicació de tecnologies d'estalvi energètic i d'aigua, de reciclatge de residus, i de producció d'energies renovables amb valoració d'inversió inicial i amortitzacions.
Disseny de solucions constructives per millorar les condicions bioclimàtiques de l'arquitectura.

ANY:
2004