Estudi d'impacte paisatgístic per a la implantació d'ús turístic a masia l'Hostal Nou 

OBJECTIUS:
Anàlisi de l'impacte sobre el paisatge de les reformes i instal·lacions necessàries a la masia de l'Hostal Nou, a Crespià, Girona, per a la seva conversió en allotjament de turisme rural.
Estudi lligat al Pla Especial.

ANY:
2004