Pla Especial

Castell de Perelada

Girona

OBJECTIUS:
Garantir la conservació del valor patrimonial de la Granja del Castell i alhora establir criteris per a la seva rehabilitació per a l'ús d'allotjament de visitants i ordenar l'ampliació per a establir les bodegues del Castell. El Pla inclou Estudi Mediambiental.